kayhan.ir

کد خبر: ۱۳۹۰۴۳
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰


 سجده بر پشت دست
س) آیا در سجده نماز می‌شود در مواقع اضطراری به پشت دست سجده کرد؟
ج) اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است در دسترس نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت داشته باشد باید نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا به واسطه سرما یا گرما و مانند این‌ها نمی‌تواند بر آن سجده کند، چنانچه لباس او از جنس کتان است یا چیزی که جنس پنبه و کتان دارد باید بر آن سجده کند و احتیاط آن است که تا سجده بر لباسی که از پنبه و کتان باشد ممکن است بر غیر آن یعنی غیر لباسی که از این جنس باشد سجده نکند. اگر ندارد بنابر احتیاط واجب بر پشت دست خود سجده کند.
دیدن مجسمه‌های برهنه
س) دیدن مجسمه‌های برهنه بدون قصد لذت چه حکمی دارد؟
ج) اگر مستلزم مفسده و ریبه باشد، جایز نیست.
رفت‌ و‌ آمد با خویشاوندان بی‌حجاب و اهل گناه
س) خانواده همسر بنده به موازین حجاب پایبند نیستند، در مهمانی‌ها خانم‌ها لباسهای بدن‌نما پوشیده و دائماً روسری از سرشان می‌افتد و نامحرم‌ها با هم دست می‌دهند. در مراسم عروسی هم به صورت مختلط و بدون حجاب می‌رقصند، تکلیف من و همسرم در رفت و آمد با این اقوام و حضور در این مجالس با توجه به اینکه چشم ما هم به نامحرمان بدون حجاب می‌افتد و دائما گناه صورت می‌گیرد چیست؟ آیا قطع رحم جایز است؟
ج) اگر حضور در آن مجلس موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهی از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید و صله‌رحم متوقف بر مراوده و رفت و آمد نیست و با احوال‌پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق می‌شود.
شکار با تفنگ ساچمه‌ای
س) حکم شکار کردن با تفنگ ساچمه‌ای چیست؟
ج) به طور کلی جواز شکار کردن تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و اگر منع قانونی در میان باشد جایز نمی‌باشد و الاّ فی‌نفسه ‌اشکال ندارد و اگر شرایط شکار وجود داشته باشد حلال است؛ از جمله شرایط این است که گلوله تیز باشد به گونه‌ای‌که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند و اگر گلوله تیز نباشد، بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود، و حیوان را بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند، و در اثر سوزاندن، حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش‌اشکال دارد.
نام:
ایمیل:
* نظر: