پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۲
کد خبر: ۱۰۵۰۲۲
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۲

گفت: وزیرنفت گفته است؛ صدور گاز مجانی به ترکیه بابت جریمه نیست!
گفتم: پس برای چیست؟ برای تشکر از مواضع اردوغان است؟!
گفت: آقای زنگنه می‌گوید؛ دیوان داوری سال گذشته رأی داد، به دلیل اینکه قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بالاتر از روسیه است، باید 13درصد کاهش بدهیم و گاز مجانی بابت آن بدهکاری است.
گفتم: خب! آن بدهکاری هم به خاطر تفاوت قیمت گاز صادراتی به ترکیه با قیمت تقریبا مفت گاز در قرارداد خسارت‌بار کرسنت است.
گفت: باید از آقای زنگنه پرسید که آیا می‌توانیم گاز مجانی به ترکیه ندهیم؟ اگر پاسخ منفی است و مجبوریم بدهیم، نام آن جریمه است و اگر جریمه نبود، الزامی به صادرات مجانی گاز نداشتیم.
گفتم: طرف از لپه بدش می‌آمد، در یک میهمانی دلمه بادمجان برایش آوردند. وقتی دلمه را باز کرد و لپه را در آن دید به صاحبخانه گفت؛ پالتو تنش کرده‌ای که نشناسم!نام:
ایمیل:
* نظر: