دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۳


الآن، اينجا محضر خداست. آن وقت كه قلم بدست مي‌گيريد و مي‌نويسيد، بدانيد كه فكر شما، قلب شما، قلم شما، دست شما، زبان شما، همه در محضر خداست. | امام خميني (ره)؛ ۱۳۵۹/۱۲/۱۲


روزنامه کيهان
صاحب امتياز: مؤسسه کيهان
 مديرمسئول: حسين شريعتمداری