kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۲۸۵۶
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۰

خیر دنیا و آخرت توأم با علم است(حکایت خوبان)

 

روزی مردی از انصار نزد رسول خدا آمد و پرسید: اگر جنازه شخصی در میان است و باید تشییع و سپس دفن شود و از سویی مجلسی علمی هم هست که از شرکت در آن بهره‌مند می‌شویم، وقت و فرصت هم نیست که در هر دو جا شرکت کنیم، به نظر شما کدام ترجیح دارد؟ حضرت فرمود: اگر افرادی هستند که همراه جنازه بروند و آن را دفن کنند، در مجلس علم شرکت کن. همانا شرکت در یک جلسه علمی از حضور در هزار تشییع جنازه و از هزار عیادت مریض و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم صدقه ‌دادن و هزار حج غیرواجب و هزار جهاد غیرواجب بهتر است. این کجا و آن کجا؟ مگر نمی‌دانی به وسیله علم است که خدا اطاعت و عبادت می‌شود. خیر دنیا و آخرت توأم با علم است، همان‌طور که شر دنیا و آخرت نیز توأم و همراه با جهل است.(1)
____________
1- داستان راستان، شهید مطهری(ره)، ص 370