kayhan.ir

کد خبر: ۱۹۰۶۹۰
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۷
نخستین نشست رسیدگی به اتهامات شهردار سابق شهر صدرا شیراز در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شیراز به ریاست قاضی محمدمهدی محمودی برگزار شد.

 

 پرونده متهمان شهردار و شورای شهر سابق صدرا سه هزار صفحه است و  در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز رسیدگی می‌شود. در این جلسه که در وقت مقرر قانونی برگزار شد پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، دادگاه ضمن تفهیم اتهامات وارده به اخذ دفاعیات از متهمین پرونده پرداخت.
در ابتدا متهم ردیف اول پرونده که جرائم مطرح در پرونده در دوران تصدی وی در شهرداری صدرا رخ داده بود در جایگاه متهمین حاضر و در دفاع از خود به بیان توضیحاتی در خصوص اتهامات دریافت مبلغ از پیمانکار، تبانی و تدلیس در معاملات، صدور پروانه‌های غیر مجاز و تصرف و تضییع اموال دولتی که در پرونده مطرح می‌باشد؛ پرداخت.  در ادامه متهمین ردیف دوم و سوم نیز ضمن دفاع از خود در خصوص اتهامات مشابه وارده تقاضای تبدیل قرار را مطرح کردند.   در این پرونده سه هزار صفحه‌ای متهم ردیف اول به ارتشاء و دریافت رشوه ، مشارکت در تبانی و تدلیس در معاملات و مناقصات دولتی منتهی به ضرر و زیان به بیت‌المال و تصرف غیر قانونی و تضییع اموال دولتی و همچنین نگهداری مشروبات الکلی و متهمین ردیف‌های دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب به ارتشاء و دریافت رشوه و نگهداری مشروبات الکلی، همچنین ارتشاء تدلیس در معاملات و مناقصات دولتی، مشارکت در تصرف غیر قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال از طریق عدم وصول عوارض و درآمد شهرداری متهم می‌باشند.  در این پرونده متهمین ردیف‌های پنجم تا یازدهم به رشاء و پرداخت رشوه ، متهم ردیف دوازدهم به فراهم نمودن موجبات ارتشاء و متهمین ردیف‌های سیزدهم تا پانزدهم نیز به ارتشاء و دریافت رشوه متهم می‌باشند.  در ادامه قاضی محمودی رسیدگی به پرونده مذکور را به وقت آتی در تیر ماه موکول کرد.  شهردار سابق صدرا به همراه چند نفر از کارکنان شهرداری و شورای این شهر مردادماه سال گذشته با مجوز قضایی صادره توسط اداره کل اطلاعات استان فارس دستگیر شدند.

نام:
ایمیل:
* نظر: