پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۳
کد خبر: ۱۹۹۶۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰

 
  گفت: ترامپ درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا گفته است؛ انتقال قدرتی درکار نیست بلکه تداوم ریاست جمهوری مرا خواهیم داشت!
گفتم: یعنی چی؟! از کجا معلوم که او انتخاب بشود؟! شاید مردم رقیبش را انتخاب کنند!
گفت: ‌ای عوام! یعنی انتخاب بشود و یا نشود خود را رئیس‌جمهور می‌داند!
گفتم: جل‌الخالق! آمریکا قرار است در چاهی بیفتد که در فتنه ۸۸ برای ایران کنده بود. اینجا هم نامزد مدعیان اصلاحات قبل از شمارش آراء اعلام کرد من رئيس جمهورم! و به توصیه آمریکا در عوض تن دادن به قانون، کشور را به آشوب کشید!
گفت: ترامپ هم ادعا می‌کند که مردم آمریکا او را دوست دارند و اگر رای نیاورد حتماً تقلب شده است!
گفتم: یارو می‌گفت؛ کسانی هستند که مرا به‌‌اندازه همه انگشتان دست و پای خود دوست دارند! پرسیدند؛ چه کسانی؟ گفت؛ مارهای کبری!


نام:
ایمیل:
* نظر: