يکشنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۹
کد خبر: ۱۹۵۸۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۰
گفت: آمریکا برای جلب موافقت روسیه و چین و جلوگیری از وتوی آنها، پیشنهاد خود برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران را از ۳۵ بند به ۴ بند تغییر داده است!

گفتم: ولی بند اصلی آن تغییری نکرده است.
گفت: آمریکا می‌گوید بند مربوط به تحریم درازمدت و چندین ساله را تصحیح کرده و به جای آن نوشته‌اند تحریم تسلیحاتی ایران تا تصمیم بعدی شورای امنیت ادامه داشته باشد!
گفتم: خُب بعداً هر وقت شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تحریم را لغو کند، آمریکا آن را وتو می‌کند و تحریم تسلیحاتی ایران برای همیشه ادامه خواهد یافت!
گفت: عجب حقه‌بازی است؟! کلک مرغابی زده!
گفتم:‌ یارو را می‌خواستند اعدام کنند، گفتند؛ اگر خواسته‌ای داری بگو! گفت؛ می‌خواهم قبل از مرگ، پسرم را ببینم. پرسیدند؛ پسرت کجاست؟ گفت؛ هنوز ازدواج نکرده‌ام!


نام:
ایمیل:
* نظر: