چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
کد خبر: ۱۷۳۹۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰


تقاص حقوق از دست رفته با استفاده از امکانات اداره
س) اینجانب گاهی از تلفن، خودکار و کاغذ اداره استفاده شخصی کرده‌ام و ضمناً حق اینجانب را هم همان زمان پایمال کرده‌اند.
۱- آیا الآن باید پول آنها را حساب کرده، بپردازم یا خیر؟
۲- و اگر باید بپردازم آیا می‌توانم بابت حق پایمال شده‌ام حساب کنم؟
ج)
۱- استفاده کارمندان از امکانات بیت‌المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است،‌ اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت‌المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون ‌اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت‌المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت‌المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده ‌نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد، به بیت‌المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت‌المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد، به بیت‌المال بپردازید.
۲- نمی‌توانید و باید آن موارد را از راه قانونی پیگیری کنید.
استفاده از بن کتاب دیگران
س) اگر برای نمایشگاه کتاب، بن کتاب دوستم را بگیرم و با آن کتاب بخرم، جایز است؟
ج. تابع قوانین و مقررات مربوطه است.
تدریس از روی کتاب
س) تدریس از روی کتاب و گفتن عین کتاب، آیا شامل نشر و قانون حق مؤلف می‌شود، یا ‌اشکالی ندارد؟
ج) اشکال ندارد.نام:
ایمیل:
* نظر: