شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴
کد خبر: ۱۲۸۴۱۸
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۴
یادداشت دانشجویی
در دیداری که دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در تاریخ شانزدهم آبان ماه سال 58 یعنی چند روز بعد از اشغال سفارتخانه آمریکا در ایران یا همان لانه جاسوسی با امام راحل داشتند، ایشان در سخنانی به ناتوانی آمریکا از حمله نظامی به ایران اشاره فرمودند و گفتند: «آمریکا هم هیچ غلطى نمى‌‏تواند بکند، و جوان‌ها هم مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطى نمى‏ تواند بکند. بی‌خود صحبت اینکه اگر دخالت نظامى [کند]، مگر آمریکا مى‌تواند دخالت نظامى در این مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد. تمام دنیا توجهشان الآن به اینجاست. مگر آمریکا مى‌تواند مقابل همه دنیا بایستد و دخالت نظامى بکند؟ غلط مى‌کند دخالت نظامى بکند».
نترسید، نترسانید. همین تعبیرى که جوان‌هاى ما از روى احساسات جوانى کردند که اگر چنانچه ‍آمریکا بخواهد دخالت نظامى بکند ما چه خواهیم کرد، اصلاً این اگر را هم نباید بگویند. آمریکا عاجز از این است که دخالت نظامى در اینجاها بکند. اینها یک مسائلى در پیششان است، یک مطالبى در پیششان است که روى آن مطالب گرفتاری‌هایى دارند، نمى‌توانند این کارها را بکنند» (صحیفه امام؛ ج 10، ص 516-517)
مقام معظم رهبری نیز در این راستا فرموده‌اند: «طرف مقابل با وقاحت تمام ما را تهدید نظامی می‌کند؛ با وقاحت، مرتّب تهدید نظامی می‌کند؛ چند وقتی بود ساکت بودند، باز چند روز قبل از این یکی از آنها دهن باز کرد و راجع به گزینه‌های روی میز و گزینه‌ نظامی بنا کرد حرف زدن. خب این لاف را می‌زنند، این غلط زیادی را می‌کنند، آن‌وقت می‌گویند جمهوری اسلامی قدرت دفاع را از خود سلب کند؛ این حرفی که آنها می‌زنند ابلهانه نیست؟» (دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران 30/۰۱/94)
امام خمینی(ره) با توجه به مقام والای فقهی و عرفانی خویش، سخنانی که در بستر سیاست ایراد فرمودند، بسیار پربارتر از آن چیزی است که تنها بر زبان‌ها جاری شود. به عبارتی سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، بیش از آن که شایسته تکرار از سوی اقشار مختلف باشد، سزاوار تفسیر و برداشت صحیح از کلمه به کلمه آن ها است تا از قبل آن، راهبردهای صحیح اتخاذ شده و مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی هموارتر گردد. از این رو، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با نکته‌بینی و ژرف‌نگری در مسائل سیاسی و رخدادهای بین‌‌المللی، به بخشی از مسائل سیاسی می‌پردازند که قابل بیان برای عموم جامعه و حتی تمام جهان باشد. بنابراین طرح بحثی تحت عنوان آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، در قالب سیاستگذاری‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی روندهای متفاوتی می‌تواند داشته باشد که دو وجه سلبی و ایجابی بدان پرداخته می‌شود.
از منظر سیاست‌های بین‌المللی و تعاملات جهانی، تفسیر چنین مطلبی وجه سلبی داشته و به نفی قدرت آمریکا به عنوان سردمدار استکبار جهانی در بین ملت‌های مختلف می‌پردازد. از این رو، زمانی که در بستر روابط بین‌الملل و در مواجهه با ملت‌ها و کشورهای دنیا، به کنش ارتباطی می‌پردازیم، بیان این مطلب که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، باید در راستای نفس استکباری آمریکا و چالش قدرت آن با توجه به مفهوم مقاومت پرداخت و اعلام نمود که مقاومت در برابر استکبار به تضادی بنیادی می‌رسد که با در نظر داشتن حوزه انسانی مقاومت و بستر قدرت‌طلبیِ افسارگسیخته استکبار، مفهوم مقاومت بر سریر ماندگاری و شکست ناپذیری تکیه می‌زند. قالب مقاومت از آنجا که به دفاع از انسان و جوامع انسانی برمی‌خیزد و استکبار در مسیر دفاع از منافعی گام برمی‌دارد که انسان و انسانیت را قربانی منافع می‌سازد، از هم‌افزایی مقاومت و استکبار در چارچوب رخدادها، مقاومت چنان که از پشتوانه ارزشی برخوردار است، رهایی انسان را از چنگال استکبار جهانی به ارمغان می‌آورد که روح انسانی را فدای قدرت و ثروتِ صرف و سیری ناپذیر می‌کند.
از منظر سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران، تأمل در باب آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، نمایانگر وجه ایجابی و تقویت سیاستگذاری داخلی در روند برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی است. از این رو، مطرح کردن آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، نشان از مصون بودن مرزهای جغرافیایی کشور از تهاجم و دخالت خارجی است که به نوعی به استقلال سرزمینی کشور مهر تأیید زده و به هیچ روی آن را قابل خدشه نمی‌داند، چرا که از پشتوانه مردمی و ارزشی آن اطمینان کامل دارد. با توجه به این مسئله، فراغت از استقلال سرزمینی که از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن، حوزه‌های دیگر نیز استقلال خویش را از دست می‌دهند، تمرکز بر روی مسائل داخلی را پررنگ‌تر جلوه می‌دهد. تحلیل این امر با مرکزیت وحدت ملی، موجبات تقویت حوزه‌های داخلی را فراهم کرده و شکوفایی استعدادهای فردی را به منصه ظهور می‌رساند. جمله آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، همچنان که عدم نفوذ فیزیکی از مرزهای کشور را بیان می‌دارد، خطر نفوذ داخلی را گوشزد کرده و به فاجعه بار بودن تبعات آن، در صورت عدم توجه اشاره می‌کند. این امر به نظام جمهوری اسلامی، به لحاظ دفاعی اطمینان خاطر داده و به لحاظ داخلی و وحدت ملی و دقت تمام به مجاری نفوذ، هشدار می‌دهد.
در نتیجه تفسیر بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در حوزه سیاست داخلی و خارجی بسیار حائز اهمیت بوده و تحلیل‌های سیاسی را از غنای بیشتری برخوردار می‌سازد. بیان کلمات بدون توجه به معنا و مفهوم آنها و عدم آگاهی از بستر بیان مطلب، هیچ‌گونه تأثیر محتوایی نداشته و تنها به شعاری می‌ماند که خالی از ارزش معنایی است. آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، نه تنها بیش از کلمه یا تعدادی از کلمات است بلکه کلیات سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی را مشخص می‌کند. از این رو، توجه به معنا و مفهوم عمیق سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، می‌تواند راهگشای بسیاری از سیاست‌ها بوده و مراتب پیشرفت کشور را تضمین کند.  

* حسن مرادخانی
فعال دانشجویی و کارشناس‌ارشد علوم سیاسینام:
ایمیل:
* نظر: