kayhan.ir

کد خبر: ۲۸۶۶۶۸
تاریخ انتشار : ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۴
رئیس کل نظام ‌پرستاری:

تعرفه‌های خدمات ‌پرستاری رشد قابل توجهی داشته است

 
 
 
رئیس‌کل سازمان نظام ‌پرستاری گفت: بررسی نرخ تعرفه‌های خدمات‌ پرستاری ابلاغ شده بیانگر این است که ارزش این خدمات به میزان قابل توجهی رشد داشته است.
محمدتقی جهان‌پور به ایسنا گفت: سازمان نظام ‌پرستاری جلسات مشترکی را با «معاون ‌پرستاری وزارت بهداشت» و «شورای عالی بیمه سلامت» به منظور تعرفه‌های خدمات ‌پرستاری برگزار کرد. البته اقدامات سازمان نظام ‌پرستاری به منظور افزایش تعرفه‌های خدمات ‌پرستاری به برگزاری جلسات مشترک محدود نمی‌شود بلکه کارگروه تخصصی تعرفه‌های خدمات ‌پرستاری در سازمان نیز تشکیل شد.
جهان‌پور با بیان اینکه مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات‌ پرستاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: به این ترتیب مبلغ ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین ارزش نسبی خدمات ‌پرستاری  به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 
وی  در ارزیابی نرخ تعرفه‌گذاری خدمات‌پرستاری سال ۱۴۰۳ بیان داشت: بررسی نرخ تعرفه‌های خدمات ‌پرستاری ابلاغ شده بیانگر این است که ارزش این خدمات به میزان قابل توجهی رشد کرده است.
رئیس‌کل سازمان نظام‌ پرستاری با بیان اینکه تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای نخستین‌بار تصویب شد، اظهار داشت: برای امسال وزارت بهداشت و سازمان نظام ‌پرستاری موضوع تعرفه‌های ترجیحی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را در کانون توجه قرار دادند؛ چرا که این مؤلفه را حائز اهمیت می‌دانند. تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای بیمارستان‌هایی است که ضریب K 
کمتری دارند. هدف از تصویب و اجرای تعرفه‌های ترجیحی، ماندگاری‌ پرستاران برای ارائه خدمات در مناطق محروم است.
جهان‌پور درباره اثرگذاری اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم گفت: به طور قطع، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم می‌تواند بر ماندگاری ‌پرستاران در این مناطق و ارائه خدمات ‌پرستاری اثرگذار باشد. بسیاری از کارشناسان مسائل ‌پرستاری با در نظر گرفتن مسائل معیشتی بر اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم تأکید داشتند. پیش از تصویب اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم، میزان دریافتی‌ پرستاران ناچیز بود.