kayhan.ir

کد خبر: ۲۷۰۸۰۲
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۵

 

سکونت زن در خانه زوج در عده طلاق
س) حکم اقامت زن مطلقه در خانه زوج در زمان عده طلاق چیست؟
ج) در عدّه طلاق رجعی، زن باید در خانه شوهر باشد و بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرود و اگر ناشزه نباشد نفقه او به عهده شوهر است اما در عدّه طلاق بائن، زن حق مسکن و نفقه ندارد مگر اینکه از شوهرش باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق مسکن و نفقه خواهد داشت.

حلال بودن جنین حیوان ذبح شده
س) اگر بعد از ذبح متوجه شویم که گوسفند، باردار بوده و بره، مرده از شکمش خارج شود، آیا بره حلال است؟
ج) اگر خلقت جنینِ حیوان، کامل شده یعنی مو یا پشم بر بدنش روییده باشد، حلال است؛ در غیر این صورت حلال نیست.

واگذاری سفارش کار به دیگران
س) برنامه‌نویس رایانه هستم و سفارش‌های مختلفی به من پیشنهاد می‌شود؛ آیا می‌توانم آنها را به فرد دیگری بسپارم و مقداری از قیمت آن را به عنوان کسی که کار را معرفی کرده، برای خودم بردارم؟
ج) اگر شرط شده باشد یا از قرائن فهمیده شود که باید خودتان کار را انجام دهید، واگذاری آن به دیگری جایز نیست، در غیر این صورت، فقط به قیمت بیشتر یا مساوی می‌توانید به دیگری واگذار کنید، مگر آنکه مقداری از کار را انجام داده باشید، در این صورت می‌توانید به قیمت کمتر به دیگری واگذار کنید.


وظیفه فرد نسبت به نماز
در زمان بیهوشی
س) کسی که بیهوش شده و یک یا چند نماز را در حال بیهوشی بوده است، آیا قضای نمازها بر او واجب است؟
ج) اگر مکلف در تمام وقت نماز بدون اختیار بی‌هوش شده باشد، قضای نماز، واجب نیست؛ اما اگر بیهوشی اختیاری باشد ـ مثل اینکه برای عمل جراحی یا هدف دیگری برای بیهوشی رضایت داده باشد ـ بنابر احتیاط واجب باید نماز را قضا کند.

نام:
ایمیل:
* نظر: