kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۸۳۱۵
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۷(و بعضی از آنها منافقان) می‌گویند: به ما اجازه بده (که از حضور در میدان جهاد خودداری کنیم) و ما را فریفته و شیفته (زنان و دختران رومی) در جنگ مساز (که چشممان در جنگ به آنها می‌افتد و شیفته ‌آنها می‌شویم، و به ضرر ما تمام می‌شود!) آگاه باشید! که اینها هم‌اکنون در میان فتنه و گناه (دست و پا می‌زنند و در اثر مخالفت فرمان خدا) سقوط کرده‌اند، و جهنم گرداگرد کافران را احاطه کرده است (و خرواری از گناه بر پشت خود بسته‌اند که گویی در جهنم‌اند)».
التوبه - آ‌یه 49

نام:
ایمیل:
* نظر: