با حکم رئیس قوه قضائیه
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران و جهانگیر رئیس جدید سازمان زندان‌ها شد

علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان‌‌ها منصوب شد. در حکم آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است؛ «نظر به تجربیات مدیریتی و ارزنده شما در قوه قضائیه به موجب این ابلاغ جنابعالی به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب می‌شوید.امید است با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه و انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.»
آیت ا... آملی لاریجانی همچنین با صدور حکم دیگری غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تهران منصوب کرد.
در حکم مسئولیت جدید غلامحسین اسماعیلی آمده است؛ «به موجب این حکم به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب می‌شوید.امید است با در نظر داشتن اهمیت امر قضا و مسئولیتهای سنگین ناشی از آن اجرای عدالت اسلامی و رسیدگی به محرومین و ستمدیدگان و حمایت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و در انجام وظایف الهی با رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی و همراه با سرعت لازم موفق و موید باشید.»
همچنین سید علیرضا آوایی رئیس کل سابق دادگستری تهران به لحاظ تجارب طولانی در امر قضا حسب درخواست دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات منصوب شد.