kayhan.ir

کد خبر: ۲۴۲۳۵۷
تاریخ انتشار : ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹

صدور پروانه ساخت مسکن ظرف 6 ماه به اندازه 8 سال گذشته (خبر ویژه)

ظرف 6 ماه در دولت سیزدهم به اندازه کل 8 ساله دولت روحانی، پروانه ساخت مسکن صادر شد.
 
 
 
روزنامه ایران در این زمینه در گزارشی نوشت: تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تولید مسکن در دولت سیزدهم شتاب گرفته است. افزایش تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروانه ساختمانی در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین این است که این عدد در ۶ ماه دولت سیزدهم تقریبا با ۸ سال دولت قبل برابری می‌کند. در دولت قبل از سال ۹۲ تا ۹۹ تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و ۱۵۰ هزار فقره بوده است در حالی که در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰، در مجموع یک میلیون پروانه توسط شهرداری‌های کشور برای ساخت‌وساز صادر شده است. این موضوع از رشد بی‌سابقه ساخت‌وساز خبر می‌دهد. در ۳ فصل سال ۱۴۰۰، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری ۸۷ هزار و ۲۰۰ فقره است، در بهار سال گذشته ۳۴ هزار و ۵۰۰، در تابستان ۲۷ هزار و ۹۰۰ و در پاییز ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شـده اسـت. رشـد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است.
بنابر این گزارش که از داده‌های مرکز آمـار استخراج شده است، صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۲ تا ۹۹ نسبت بـه سـال‌های قبـل روند کاهشی دارد و در این ۸ سال فقط در برخی دوره‌ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشـد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال ۹۲ ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقـدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود ۲۲ هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال ۹۶ است. با توجه به رکود بازار مسکن از سال ۹۲، در سال ۹۳، افت شدید ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز تکرار شد و در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.
کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال‌های گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. براساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار 
و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ۹۲،
 کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سال‌های پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید.
براساس برنامه اقدام ملی مسکن، دولت موظف بود از سال ۹۷ تا پایان دولت، ۴۰۰ هزار واحد بسازد. اما واحدهای ساخته شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود ۴۰ هزار واحد است و دولت سیزدهم قصد دارد واحدهای پیش‌بینی شده در این برنامه را همزمان با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.
داده‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت‌وساز شهری و روستایی صـادر شـده اسـت. مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون و ۱۷۰ هـزار، در دولت اصلاحات
۲ میلیون و ۱۰۰ هـزار، در دولـت مـهـر ۴ میلیون و ۸۰۰ هـزار و در دولت تدبیر و امید کمتریـن میـزان و ۷۹۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ‌ترتیب با توجه به برنامه ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دو دوره دولت سازندگی و اصلاحات است.