kayhan.ir

کد خبر: ۲۳۰۱۶۴
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۳

 

فراموش کردن رکوع
س) اگر نمازگزار هنگام سجده متوجه شود که رکوع را انجام نداده، آیا نمازش باطل است، چنانچه نماز باطل نیست چه وظیفه‌ای دارد؟
ج) اگر در حال سجده اول یا بعد از آن و پیش از وارد شدن در سجده دوم به یاد بیاورد که رکوع نکرده است، باید برخیزد و پس از ایستادن، رکوع کند و پس از آن، دو سجده را بجا آورد و نماز را تمام کند (و برای سجده زیادی به احتیاط مستحب پس از نماز، دو سجده سهو انجام دهد).
نکته: اگر بدون برخاستن و ایستادن، از همان حال نشسته، خود را به حالت خمیدگیِ رکوع برساند، نمازش باطل است.
برگرداندن نیت نماز به نماز دیگر
س) اگر نمازگزار در بین نماز عصر و یا عشا متوجه شود نماز ظهر و یا مغرب را نخوانده، چه وظیفه‌ای دارد؟
ج) چنانچه قبل از وقت مخصوص نماز عصر و یا عشا، متوجه شود که نماز ظهر و یا مغرب را نخوانده است واجب است نیت خود را به نماز ظهر و یا مغرب برگرداند. البته در نماز عشا لازم است که به رکوع رکعت چهارم نرسیده باشد.
حکم زمین مسجدی که تخریب شده
س) مسجدی در طرح عمرانی شهرداری در خیابان افتاده و قسمتی از آن به علت اضطرار تخریب شده، آیا آن قسمت از مسجد که تخریب شده همچنان حکم مسجد را دارد؟
ج) اگر احتمال برگشت آن به حالت اولیه وجود نداشته باشد، احکام شرعی مسجد را ندارد.
هزینه کردن وام در غیرمورد قرارداد
س) آیا برای دریافت وام خرید کالا، می‌توان فاکتور صوری خرید کالایی ارائه کنیم و مبلغ وام را در جای دیگری هزینه کنیم؟
ج) جایز نیست.

نام:
ایمیل:
* نظر: