kayhan.ir

کد خبر: ۲۲۸۵۷۶
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۸

غلط کرده !(گفت و شنود)

 

گفت: روزنامه آمریکایی فارین پالیسی نوشته است نتیجه
یک نظرسنجی از نظامیان آمریکایی نشان می‌دهد ۸۶ درصد آنها برای جنگ آمادگی ندارند.
گفتم: پس تکلیف تهدیدهای پی‌در‌پی روسای جمهور آمریکا علیه ایران چه می‌شود که قمپز در می‌کردند و می‌گفتند گزینه نظامی روی میز است ؟!
گفت: از اول هم معلوم بود قمپز در می‌کنند ولی مدعیان اصلاحات را بگو که چه بادی در گلو می‌انداختند و مردم را از سایه جنگ می‌ترساندند و نسخه تسلیم می‌پیچیدند ! حالا که خود آمریکایی‌ها اعتراف کرده‌اند هیچ غلطی از دستشان برنمی‌آید، چه حال و روزی دارند ؟!
گفتم: گماشته یکی از خان‌ها توی قهوه‌خانه روستا می‌نشست و از خان تعریف و تمجید می‌کرد، اما هیچکس به او محل نمی‌گذاشت تا روزی که گفت؛ ارباب من هر شب به آسمان می‌رود ! اهل روستا نزد خان رفته و گفتند؛ این لاطائلات چیست که می‌گویي؟ خان گفت؛ من تا دستشویی هم به سختی می‌روم! چه رسد به آسمان ! اهل روستا به گماشته خان اعتراض کرده و گفتند اربابت که ادعای تو را انکار می‌کند ! گفت؛ غلط کرده ! مردک بی‌همه چیز، بعد از اینهمه خدمت فکر آبروی مرا نمی‌کند !