kayhan.ir

کد خبر: ۱۸۴۹۴
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۱

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی (ره): آمریکا، این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و همپیمان او صهیونیست جهانی است که جنایاتی مرتکب می‌شود که قلم‌ها از نوشتن و زبان‌ها از گفتن آن شرم دارند.