لیاقت میزبانی میهمانان خدا را ندارند(درمکتب امام)
کلیدداران کنونی کعبه لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین [امنیت] آمریکا و اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کاری از دستشان برنمی‌آید.
صحیفه امام؛ ج۲۰؛ ص۳۵۰ | پیام به مناسبت فاجعه مکه؛ ۱۲مرداد۱۳۶۶