مخالفت رایزنی‌های فرهنگی ایران با برگزاری نمایشگاه مقاومت!(اخبار ادبی و هنری)

مسعود شجاعی طباطبایی، رئیس خانه کاریکاتور ایران و دبیر مسابقه‌های کاریکاتور هولوکاست و داعش، در بخشی از گفت وگوی خود با سایت فردا گفت: متاسفانه علی رغم تلاش‌هایی که صورت گرفت، رایزن‌های فرهنگی علاقه چندانی در این خصوص نشان نمی‌دهند. این نکته عجیبی است. برای مثال وقتی ما در بحث مسابقه کاریکاتور غزه، برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور را مطرح کردیم، با پاسخ منفی از سوی رایزن‌های فرهنگی روبرو شدیم. حتی در نمایشگاه عکس غزه که با حضور رایزن‌های فرهنگی برپا شد، یک رایزن هم اعلام امادگی برای استفاده از آثار نمایشگاهی نکرد. امید است که به هنر مقاومت که هنر ایستادگی است، نیز توجه بیشتری صورت بگیرد.
 شجاعی طباطبائی مدیر مسئول کیهان فرهنگی است و سالهاست که در حوزه هنر متعهدانه فعالیت دارد.