شرط قبولی اعمال نزد خدا معرفت است(چراغ راه)قال‌الامام‌الصادق(ع): «لایقبل الله عملا الا بمعرفهًْ و لا معرفهًْ الا بعمل»
امام صادق(ع) فرمود: خداوند هیچ عملی را بدون معرفت قبول نمی‌کند، و بدون عمل هم معرفتی نیست (فکر و اندیشه دوام و بقایی ندارد). (1)
ـــــــــــــــــــــــــــ
1- الکافی، ج 1، ص 44