اوصاف بهترین بندگان خدا(حکایت خوبان)


از امام رضا(ع) درباره بهترین بندگان خدا سوال شد. حضرت فرمودند:
1- کسانی هستند که وقتی کارهای نیک انجام می‌دهند خوشحال می‌شوند.
2- و زمانی که کارهای بد انجام می‌دهند طلب مغفرت می‌کنند.
3- و زمانی که به آنها نعمتی عطا شود شکرگزارند.
4- و هنگامی که گرفتار می‌شوند، صبر می‌کنند.
5- و زمانی که خشمگین می‌شوند، عفو می‌کنند. (1)
____________
1- تحف‌العقول، ص 332