جاعل اسناد در شهرستان ابهر دستگیر شدسرهنگ محمد مهدیخانی‌،‌ اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در زمینه جعل اسناد دولتی و صدور گواهینامه‌های تحصیلی فعالیت می‌کند، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان ابهر قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات پلیسی و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد شخصی غیر بومی در یک واحد صنفی خدمات کامپیوتری در شهرستان اقدام به جعل اسناد دولتی و صدور گواهینامه‌های تحصیلی می‌کند. فرمانده انتظامی شهرستان ابهر بیان کرد: ماموران پس از هماهنگی و دریافت دستور مقام قضایی، از این واحد صنفی بازدید کردند که رایانه متهم حاوی تصاویر اوراق و امهار ادارات دولتی و خصوصی  به دست آمد.
مهدیخانی یادآور شد: متهم که فردی سابقه‌دار است و در بازجویی‌ها به جعل مدارک شناسایی و هویتی اعتراف کرده است.
جاعل هدف و انگیزه خود را کسب درآمد اعلام کرد.