مشق!(گفت و شنود)


گفت: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دو شخصیت دخیل در برنامه هسته‌ای ‌ایران و تعدادی دیگر از ایرانیان را در لیست تحریم‌ها گذاشته‌ایم!
گفتم: مگر شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری هم باقی مانده بود که در لیست تحریم‌های آمریکا
نباشد؟!
گفت:‌ پمپئو گفته است نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا را هم به لیست تحریم‌ها اضافه کرده‌اند!
گفتم:‌ حیوونای زبون بسته دیدند دیگه در ایران چیزی نمانده که تحریم کنند، به سراغ ونزوئلا رفته‌اند!
گفت: با این حساب بعید نیست خاله و خواهر‌زاده و ننه خودشان را هم تحریم کنند که کم نیاورده باشند!
گفتم: دزدی وارد خونه‌ای شد، دید صاحبخونه بیدار‌ه و دستش به چیزی نمی‌رسه، از لجش مشق پسر‌بچه صاحبخونه رو خط زد!