کرونا و فشارهای معیشتی کادر درمانی انگلیس را به خیابان‌ها کشاند


صدها تن از کارکنان وزارت بهداشت انگلیس، که در خط مقدم مقابله با کرونا در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های این کشور فعالیت می‌کنند، در اعتراض به ناسپاسی دولت «بوریس جانسون» و مخالفت او با افزایش حقوق آنان، در لندن دست به تظاهرات زدند و علیه نخست‌وزیر شعار دادند.
دولت انگلیس مثل آمریکا و دیگر دولت‌های غربی، از ارائه آمارهای واقعی کشته شدگان کرونا طفره می‌رود.
اعضای کادر درمانی انگلیس در حالی نسبت به شرایط سخت معیشتی خود معترض هستند که اگر این کشور بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، اوضاع اقتصادی آن وخیم‌تر نیز خواهد شد. چند روز قبل اعلام شده بود که انگلیس ممکن است بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود.