عقب عقب!(گفت و شنود)


گفت: سخنگوی دولت گفته است «اگر ترامپ در مسیر جبران اشتباهات گذشته، جدی باشد از آن استقبال می‌کنیم»!
گفتم: از چی استقبال می‌کنند؟!
گفت: جنایت‌های ترامپ علیه مردم ایران بسیار بیشتر از آن است که قابل شمارش باشد و ترامپ بر اساس تمام نظام‌های حقوق کیفری جهان باید هزاران بار اعدام شود.
گفتم: ترامپ رسماً اعلام کرده که سردار سلیمانی
و ابو‌مهدی و یارانش با دستور مستقیم او ترور و شهید شده‌اند. آقای سخنگو ‪چگونه‬ از جبران اشتباهات ترامپ‬ و استقبال از آن سخن می‌گوید؟!
گفت: یعنی ایشان نمی‌داند که این سخنان اهانت آشکار به خون شهدا
و ملت شریف ایران و همه ملت‌های مسلمان است؟! و یا نمی‌داند که جنایت و خیانت و فریبکاری ذات همه دولت‌های آمریکاست؟!
گفتم: یارو با فولکس واگن قورباغه‌ای که موتورش عقب است مسافرت می‌کرد. در میانه راه ماشین خراب شد. طرف پیاده شد و کاپوت را بالا زد و با تعجب پرسید موتورش کو؟ یک راننده عبوری گفت؛ موتورش عقب است و طرف گفت؛ یعنی تا اینجا عقب عقب آمده‌ام؟!