کِش شلوار! (گفت و شنود)


گفت: جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید که چندی قبل برکنار شده بود گفته است عراق باید تجزیه شود و حکومت ایران هم باید تغییر کند!
گفتم: فرمایش دیگری نداشته‌اند؟
گفت: برایان هوک منصوب ترامپ برای مقابله با ایران و تحمیل فشار حداکثری به کشورمان هم دیروز به علت ناتوانی و ناکامی در ماموریت خود برکنار شد.
گفتم: موز اگر قوت داشت کمر خودش را راست می‌کرد! اگر از این اجق وجق‌ها کاری ساخته بود، که برکنارشان نمی‌کردند!
گفت: حیوونکی‌ها آرزوهای لگدمال شده خود و رؤسای‌جمهور آمریکا را خواب می‌بینند!
گفتم: یارو می‌گفت؛ دیشب خواب دیدم که دارم درازترین ماکارونی دنیا را می‌خورم! ناگهان از خواب پریدم و دیدم نصف کِش شلوارم را خورده‌ام!