شانس! (گفت و شنود)

 
  گفت: خبرگزاری آسو‌شیتد‌پرس اعلام کرد ۸ نظامی آمریکا که در رزمایش سواحل کالیفرنیا مفقود شده بودند، در این رزمایش کشته شده‌اند.
گفتم: وقتی در رزمایش معمولی ۸ تن از نیروهای ارتش آمریکا کشته می‌شوند، در جنگ واقعی قرار است چه خاکی بر سرشان بریزند؟!
گفت: ارتش آمریکا اعلام کرده که این تلفات جای نگرانی چندانی ندارد!
گفتم: یارو در یک رزمایش با چتر نجات از هواپیما بیرون پرید ولی هر چه کرد چتر باز نشد. با وحشت به فرمانده‌شان گفت؛ قربان! چتر باز نمی‌شود. فرمانده گفت؛ در عوض شانس آوردی که مانوره!