سخنگوی صنعت برق:
جبران خسارت ناشی از نوسانات برق بر عهده بیمه است

به گزارش وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی درباره خسارات وارده به مردم بر اثر نوسانات برق اظهار داشت: بر اساس قانون رقمی معادل ۱۰۰ تومان در ماه از مشترکان شهری و ۵۰ تومان در ماه از مشترکان روستایی دریافت می‌شود. بر این اساس اگر حادثه‌ای برای وسایل برقی رخ دهد یا خسارت جانی به افراد وارد شود، بیمه تا سقف تعیین شده در دستورالعمل‌ها، نسبت به جبران آن اقدام می‌کند. وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی برای خسارت تجهیزات حداکثر ۱۲۱ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال، آتش‌سوزی و انفجار حداکثر چهار میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال، غرامت فوت حداکثر چهار میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال، غرامت نقص عضو حداکثر سه میلیارد و ۳۲ میلیون ریال و هزینه پزشکی حداکثر سه میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به آسیب دیدگان تعلق می‌گیرد. سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: هموطنان می‌توانند از طریق سامانه بیمه مشترکان به آدرس http://bime.tavanir.org.ir  نسبت به ثبت درخواست‌ها و خسارت‌های مالی، جانی و نقص عضو ناشی از حوادث شبکه برق اقدام کنند که پس از بررسی، ارزیابی و انتخاب بیمه‌گر در فرایند مناقصه، نسبت به پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه‌گر، اقدام می‌شود.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه ۹۸ درصد از خسارات در حوزه برق مربوط به نوسانات و خسارات ناشی از تجهیزات برقی و بقیه موارد مربوط به نقص عضو و انفجار است، تأکید کرد: مشترکان در صورت فرسودگی شبکه برق، با کمک افراد متخصص نسبت به رفع آن اقدام کنند. همچنین از دستگاه‌های محافظ برای وسایل برقی استفاده کنند. رجبی مشهدی افزود: نگهداری شبکه‌ داخلی منازل و ساختمان‌ها به عهده مشترکان است و آنها مالک کنتور و شبکه‌ داخلی ساختمان هستند. وی در عین حال برخی اتفاقات شبکه را نیز ناشی از استفاده‌های غیرمجاز از برق عنوان کرد و گفت: استفاده‌های غیرمجاز از برق (برق دزدی) باعث ایجاد نوسان در شبکه‌های برق می‌شود و همین امر ممکن است به وسایل مشترکان آسیب وارد کند که در این زمینه از همه مردم درخواست داریم در صورت مشاهده چنین مواردی، از طریق شماره تلفن ۱۲۱ اداره برق منطقه خود را در جریان قرار دهند.