سازمان ملل هشدار داد
درگیری لیبی ظرفیت تبدیل شدن به یک جنگ منطقه‌ای را دارد

«استفانی ویلیامز» نماینده موقت سازمان ملل در امور لیبی، دیروز در لندن نسبت به خطر تبدیل شدن درگیری‌های این کشور به یک جنگ منطقه‌ای هشدار داد و گفت که هراس و ترس ملت لیبی نسبت به اینکه سرنوشت‌شان به دست بازیگران خارجی بیفتد، بیشتر می‌شود. به گزارش ایسنا، ویلیامز گفت: لیبیایی‌ها احساس ترس می‌کنند. آنها از جنگ خسته شده‌اند و خواهان صلح هستند. اما آنها نسبت به این امر هراس دارند که تعیین سرنوشت‌شان به دست خودشان نباشد. این دیپلمات آمریکایی با تاکید بر اینکه ملت لیبی برای توقف درگیری‌ها و آغاز روند سیاسی فراگیر تلاش می‌کنند؛ هشدار داد که تنها جایگزین این امر، نابودی کشور است.
ویلیامز خاطرنشان کرد: در سایه حضور تعداد زیادی از بازیگران خارجی که دستور کارهای خاص خود را دارند، خطر وقوع یک درگیری منطقه‌ای بالا گرفته است. وی تصریح کرد: آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، همان قدر که یک جنگ داخلی است، یک نبرد میان رقبای خارجی نیز هست (و این نشان می‌دهد) که لیبیایی‌ها حاکمیت (بر سرزمین) خود را از دست داده‌اند. وی تاکید کرد، تا زمانی که «جنگ نیابتی» میان طرف‌های خارجی ادامه داشته باشد، پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور، بسیار دشوار است.