هدیه به خوانندگان


رهبر معظم انقلاب: آنچه که برای نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک تجربه دائمی در طول این 35 سال وجود دارد، این است که تنها عامل برطرف کردن مزاحمت دشمن، اقتدار و ایستادگی ملت است.