هدیه به خوانندگان


حضرت امام خمینی(ره): عید قربان عیدی است که انسان‌های آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی می‌اندازد. قربانگاهی که درس جهاد در راه خدای بزرگ را به فرزندان آدم و اصفیاء و اولیاء خدا می‌دهد.