نجوای عاشقانه دعای عرفه امام حسین(ع) در سراسر ایران اسلامی طنین‌انداز شدامسال، نجوای عاشقانه دعای عرفه امام حسین(ع) منظره‌ای متفاوت داشت. مردم مؤمن ایران اسلامی همزمان با فرا رسیدن نهم ذی‌الحجه، دعای پرفیض عرفه را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی زمزمه کردند.
نیایشگران در روز عرفه با حضور در محل‌های از پیش تعیین شده با توجه به شرایط ویژه کرونا، ضمن طلب آمرزش و مغفرت از درگاه الهی، روح و جان خود را با مضامین زیبا و عرفانی دعای پُرفیض عرفه معطر ساختند.
در تهران، مساجد دانشگاه‌های تهران، شریف، علم و صنعت و شهید بهشتی میزبان مردم برای زمزمه عاشقانه دعای عرفه بودند.
مردم با نجوای دعای عرفه امام حسین(ع) با پروردگار متعال مناجات و راز و نیاز و تجدید عهد کردند و عطر دل‌انگیز این دعای پُرمضمون و عاشقانه و عارفانه را در سراسر کشور منتشر ساختند.
حضور قشر نوجوان و جوان از جلوه‌های زیبای این مراسم بود.