ساعت چنده؟(گفت و شنود)


گفت:‌ سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بدجوری جیغ آمریکا و اسرائیل را به هوا بلند کرده است.
گفتم: حق دارند! چون انتظار داشتند همه مبادلات و روابط تجاری ایران با غرب باشد تا از آن به عنوان اهرم برای تحریم‌ها استفاده کنند ولی با این توافق، تحریم‌ها دور زده می‌شود.
گفت:‌ عصبانیت آمریکا و اروپا قابل درک است ولی در حالی که دولت و بسیاری از اصلاح‌طلبان هم از این توافق حمایت می‌کنند چرا برخی از لیبرال‌های داخلی دادشان درآمده است؟!
گفتم: ‌ای عوام! این کاسه‌لیس‌ها همان‌هایی هستند که از آمریکا خواسته بودند تحریم‌های ایران را سخت‌تر کند و چپ می‌روند و راست می‌نشینند و از همه دشمنی‌های آمریکا علیه ایران دفاع می‌کنند!
گفت: یعنی از خودشان اراده و شخصیت و غیرت و... ندارند؟!
گفتم: یکی از خان‌ها از نوکرش پرسید؛ ساعت چنده؟ نوکرش تعظیمی کرد و گفت؛ هر ساعتی که شما بفرمائید!