وزیر خارجه آلمان : شورای امنیت در آستانه فلج شدن و از کار افتادن است

«هایکو ماس» با اشاره به نا کار آمدی شورای امنیت، گفت که این شورا حتی درباره مسائل مهمی چون درگیری سوریه و یا همه گیر شدن «کووید- ۱۹ »، هم نمی‌تواند به یک موضع مشترک برسد و علتش نیز وجود تنش میان اعضای دائم است.
به گزارش ایسنا، وزیر خارج آلمان افزود: این نمونه دیگری است که نشان می‌دهد شورای امنیت در آستانه از کار افتادگی و فلج شدن قرار دارد. آلمان به زودی به طور دوره ای، ریاست یک ماهه شورای امنیت را به دست می‌گیرد.  
وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که سکوت شورای امنیت در بحبوحه شیوع یک ویروس، پذیرفتنی نیست. او افزود: می‌خواهیم یک بار دیگر برای رسیدن به موضع مشترک در قبال همه گیری کرونا تلاش کنیم.