کشف بيش از2 هزار قبضه سلاح در خوزستان


فرمانده انتظامي خوزستان از كشف دو هزار و 50 قبضه سلاح غير مجاز در طرح جمع‌آوري سلاح و مهمات در سطح استان خبر داد.
سرتیپ «حيدر عباس‌زاده» اظهار داشت‌: پليس ضمن هماهنگي قضایي طي چندين عمليات پي در پي و اجرای 9 طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات يك هزار و 520 نفر از عاملان تيراندازي‌ها و دارندگان سلاح غيرمجاز را در سطح استان شناسايي و دستگير كرد.
وی با بيان اينكه در بازرسي از مخفيگاه متهمان تعداد 323 قبضه سلاح جنگي و يك هزار و 727 قبضه سلاح شكاري جمعا دو هزار و50 قبضه سلاح غير مجاز به همراه 20 هزار و 30 عدد انواع فشنگ كشف شد، افزود: اين ميزان كشفيات در مقايسه با سال قبل 40 درصد افزايش داشته است. وی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، خاطرنشان كرد: پلیس  با كار اطلاعاتي پنج باند قاچاق سلاح و مهمات را تاكنون منهدم و همچنين 9 طرح جمع‌آوري سلاح و مهمات در سطح استان را به اجرا گذاشته است.