کشف یک هزار و ۷۸۰ کیلوگرم مواد مخدر در بیرجند


سرویس شهرستانها:

سرتیپ مجید شجاع اظهار داشت: سوداگران مرگ برای عملی کردن نیت پلید خود با استفاده از شیوه و شگردهای حرفه‌ای اقدام به انتقال محموله‌های سنگین مواد مخدر می‌کنند بر همین اساس، سلسله عملیاتی برای برخورد با این افراد در فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی افزود: متعاقب اقدامات اطلاعاتی گسترده و پایش شبانه‌روزی پلیس خراسان جنوبی، روی عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر، مشخص شد قاچاقچیان قصد دارند مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را به شهرهای مرکزی کشور منتقل کنند که موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی گفت: پلیس خراسان جنوبی با همکاری ماموران انتظامی استان‌های قم و سمنان، خودرو قاچاقچیان را شناسایی و در عملیات ضربتی؛ آن را در استان قم متوقف کردند.
وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو یک هزارو ۷۵۵ کیلوگرم تریاک و  ۲۵ کیلوگرم حشیش را کشف کردند که در این رابطه چهار سوداگر مرگ را دستگیر و یک خودرو سواری دیگر را نیز که محموله مواد مخدر را اسکورت می‌کرد، شناسایی و توقیف کردند.