زلزله!(گفت و شنود)


گفت: پنتاگون اعلام کرده که تعداد نظامیان آسیب‌دیده مغزی در حمله موشکی ایران به عین‌الاسد به ۱۰۹ نفر رسیده است!
گفتم: ترامپ که ابتدا گفت همه چیز خوبه و هیچ آسیبی ندیده‌ایم! بعد گفتند ۱۱ نظامی آمریکایی ضربه ملایم مغزی دیده‌اند بعد ۳۴ تا بعد ۵۰ تا، بعد ۶۴ تا، بعد ۱۰۰ تا و حالا به ۱۰۹ تا اعتراف کرده‌اند!
گفت: ضربه ملایم مغزی دیگر به چه معنی است؟!
گفتم: یعنی فقط یک کمی مرده‌اند!
گفت: ترامپ که بد‌جوری خیط کاشته می‌گوید من خبر نداشتم!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ دیشب دیدی چه زلزله عجیبی اومد؟ گفت؛ نه، متوجه نشدم، آخه رویم اون طرف بود!