تنبیه بدنی دانش‌آموز شیرازیروابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس عنوان کرد: این شخص معلم غیررسمی در یک مدرسه غیردولتی بوده است. او به عنوان معلم ورزش در داخل سالن ورزشی مدرسه مستقر بوده و این اتفاق در سالن ورزشی و نه در مدرسه رخ داده است. حمیدرضا شعبانی، ادامه داد: چرایی موضوع در دست بررسی است؛ تنبیه بدنی رخ داده و در حال حاضر نیز آموزش و پرورش پیگیر این مسئله است. وی با بیان اینکه خانواده دانش‌آموز از معلم خاطی شکایت کرده‌اند، گفت: از آنجا که این شخص معلم غیررسمی بوده، آموزش و پرورش قطعا با این شخص لغو قرار داد خواهد کرد و از آنجا که این شخص نیروی رسمی آموزش و پرورش نیست رسیدگی به این موضوع بر عهده تخلفات اداری نیست.  رئیس ‌اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش شیراز با بیان اینکه معلمان قراردادی مدارس غیردولتی گزینش می‌شوند، ابراز داشت: مراحل عقد قرارداد این معلمان کاملا قانونی است، اما این رفتار تایید نمی‌شود.   زمان این رویداد، بیست و یکم بهمن ۹۸ بوده است.