الزام نصب نرم‌افزار محاسبه پیمایش سوخت توسط رانندگان سرویس مدرسهبه گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور، مرتضی ضامنی درخصوص سهمیه اختصاص یافته به رانندگان سرویس مدارس اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مقرر شد تخصیص سهمیه سوخت رانندگان سرویس مدارس صرفاً بر مبنای احصاء پیمایش آنها در قالب اعتبار نقدی به حساب مالکین این خودروها انجام ‌پذیرد.
ضامنی افزود: این دسته از رانندگان برای برخورداری از سهمیه تخصیصی سوخت، می‌بایست نسبت به نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش سوخت هرچه سریع‌تر اقدام نمایند.
وی ادامه داد: میزان پیمایش ماهیانه هر راننده بر اساس گزارش ارسالی از نرم‌افزار فوق در هرماه محاسبه و مبنای اختصاص اعتبار مربوط به سهمیه سوخت می‌باشد که رانندگان موظف هستند در تلفن همراه خود نصب نمایند.
 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در رابطه با عدم نصب اپلیکیشن محاسبه پیمایش بیان داشت: مرجع شناسایی و فعالیت در این حوزه، نرم‌افزار موبایلی یاد شده می‌باشد و عدم نصب این نرم‌افزار و عدم ارائه گزارش پیمایش صورت گرفته از این طریق سبب حذف سهمیه سوخت خواهد شد.
ضامنی در رابطه با طریقه استفاده از نرم‌افزار عنوان شده گفت: رانندگان سرویس مدارس باید با شروع هر سرویس، شروع سفر و پایان هر سرویس گزینه پایان سرویس را از طریق برنامه ثبت نمایند (این موضوع شامل سرویس‌های رفت و برگشت و سرویس دوم و سوم نیز می‌شود).
مجموع سرویس‌های انجام شده و مسافت‌هایی که توسط راننده در مدت زمان فعالیت طی  می‌شود تعیین‌کننده میزان سهمیه سوخت مورد نیاز راننده خواهد بود.
وی یادآور شد: نرم‌افزار فوق صرفاً برای سنجش پیمایش این گروه از ناوگان جهت تعیین سهمیه سوخت بوده و کاربردی برای دانش‌آموزان ندارند، درخصوص نرم‌افزار مربوط به دانش‌آموزان، موضوع در کار گروه مشترکی با آموزش و پرورش در حال بررسی است که پس از نهایی شدن اعلام
خواهد شد.