بازگشت آرامش به لبنان پس از رای اعتماد پارلمان به کابینه حسن دیابپارلمان لبنان شامگاه سه‌شنبه با 63 رای موافق، به کابینه «حسان دیاب» رای اعتماد داد. در این رای‌گیری، 83 نفر از اعضای پارلمان حضور داشتند.
حسان دیاب در جلسه پارلمان اعلام کرد، بازگرداندن اعتماد، با کار عملی امکان‌پذیر است و در این مسیر طولانی باید با مردم صادق بود.
وی پیش از این نیز گفته بود: ما برای درمان بحران اقتصادی برنامه‌هایی داریم که نگاه خاصی به قشرهای فقیر و کم درآمد دارد. حکومت بسیاری از خواسته‌های جنبش مردمی را قابل اجرا و ضروری می‌داند و ما به ارتباط خود با جنبش اعتراضی در خیابان، ادامه خواهیم داد.
در دولت جدید،«زینه عکر»، «ناصیف حتی» و «محمد فهمی» به ترتیب پست‌های مهم وزارت دفاع، خارجه و کشور را اشغال کرده‌اند.
دولت سابق لبنان به نخست‌وزیری «سعد حریری»، ۳۰ وزیر داشت که به دلیل اعتراض‌ها، کابینه جدید کوچکتر شده است.
باز گشت آرامش نسبی
هر چند شامگاه سه شنبه و همزمان با تشکیل جلسه پارلمان، شماری از معترضان مقابل پارلمان اجتماع کرده بودند و حتی از ورود نمایندگان به پارلمان، ممانعت می‌کرده‌اند تا جلسه رای‌گیری به حد نصاب نرسد، ولی پس از اینکه دیاب رای اعتماد گرفت، از لبنان دیگر گزارشی در‌باره آشوب‌های خیابانی نرسید و به نظر می‌رسد که آرامش نسبی بر این کشور حاکم شده است.