هدیه به خوانندگان

 
  حضرت امام خمینی(ره): هر چه آنها (دشمنان) در بوق‌هایشان بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است.