پژمانفر تأکید کرد
۶ سال رویکرد ضد فرهنگی در دولت(اخبار ادبی و هنری)

نماینده مردم مشهد افزود: نهادهای فرهنگی غیر‌دولتی ماموریت فرهنگی نظام را بر عهده‌دارند و بار عمده مسائل فرهنگی بر دوش آنها است، اما دولت هیچ مسئولیتی در قبال آنها نمی‌پذیرد و به‌خاطر سخت‌گیری‌های مالی دولت، بسیاری از حوزه‌های فعالیت این موسسات و نهاد‌ها بر زمین گذاشته شده است. پژمان‌فر تاکید کرد: لایحه بودجه سیاسی‌ترین سند هر دولت است که سالانه ارائه می‌شود. بر خلاف سخنرانی‌ها و ادعاهایی که دارند، لایحه بودجه عملا نشان می‌دهد اهداف اصلی و خواسته‌های مهم هر دولت چیست و بیشترین سرمایه‌گذاری را در چه بخشی انجام خواهد داد.
رئیس‌فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی گفت: در شش سال گذشته دولت رویکردی ضدقرآنی داشته و بسیاری از موسسات و نهادهای قرآنی بخاطر عدم تخصیص بودجه و ناتوانی در ادامه فعالیت تعطیل شده‌اند. البته این مسئله شامل حوزه‌های دیگر فرهنگی مانند بخش ادبیات، سینما و... نیز می‌شود که یا فعالیت آنها بسیار کم شده یا به تعطیلی کشیده شده‌اند.