وزیر کشور: تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌هاستعبدالرضا رحمانی فضلی در نشست با رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون اظهار کرد: در حالی که کشور در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، منطقه‌ای، علمی ‌و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری دارد، وضعیت اقتصادی در شأن جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز ایران نیست و باید تلاش مضاعفی در بهبود اقتصاد کشور انجام دهیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه همه در وضعیت اقتصادی کشور سهیم هستیم، افزود: اصلاح فرهنگ عمومی ‌کار و همچنین فرهنگ مصرف در کشور از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار در بهبود شرایط توسعه و اقتصادی کشور است. وزیر کشور با بیان اینکه باید بپذیریم تنها 20-30 درصد شرایط اقتصادی متأثر از وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم‌ها است، عنوان کرد: مهم‌ترین نکته در ارتقای سطح اقتصادی کشور، نگاه واقع‌بینانه و موشکافه به مسائل داخلی است، باید با خود صادق باشیم و به وحدت درونی برسیم و اشتباهات، کاستی‌ها و کمبودها را شناسایی و برای حل آنها اقدام کنیم. به گزارش تسنیم وی با تأکید بر اینکه ایران از منظر منابع و امکانات از بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا بالاتر است، گفت: باید در وضعیت اداره کشور از نظر اقتصادی تجدید نظر کنیم.