عطوان: اعراب از سرنوشت کردهای سوریه عبرت بگیرند«عبدالباری عطوان» به نشست جاری منامه، موسوم به «امنیت دریایی»‌، که با مشارکت 60 کشور و تحت ریاست آمریکا در حال برگزاری است، واکنش نشان داد و نوشت: «این نشست در حالی به بهانه مقابله با خطر ایران برگزار می‌شود که رژیم صهیونیستی امنیت منطقه را تهدید می‌کند، نه ایران که هزاران سال در قلب منطقه حضور دارد...دولت آمریکا هر وقت می‌خواهد پول بیشتری را چپاول کند، به ایران هراسی متوسل می‌شود».
به گزارش فارس، عطوان به سران کشورهای عربی یادآور شد که از عاقبت اعتماد کردها به آمریکا درس عبرت بگیرند. اخیرا آمریکا کردهای سوریه را در مقابل ترکیه تنها گذاشت. کردها این اقدام واشنگتن را خنجر از پشت توصیف کردند.