روز ملی کاتالونیا و تجمع بزرگ جدایی‌طلبان در بارسلون

در همه‌پرسی دو سال پیش این منطقه، ۹۰ درصد شرکت‌کنندگان به استقلال این ناحیه از اسپانیا رأی دادند. اما، نیروهای امنیتی دولت مرکزی اسپانیا به مراکز رأی‌گیری و دفاتر سران سیاسی این منطقه یورش بردند و مادرید نتایج نظرسنجی را باطل اعلام کرد. دولت مرکزی اسپانیا ضمن اعلام حاکمیت مستقیم بر کاتالونیا، پارلمان محلی را منحل و شمار زیادی از مقام‌های ارشد این منطقه خودمختار را بازداشت کرد.