برهم زدن تعادل قوا در جهان به نفع مسلمانان (درمکتب امام)


  مسلمانان بايد بدانند تا زمانى كه تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، هميشه منافع بيگانگان بر منافع آنان مقدّم مى‏شود؛ و هر روز شيطان بزرگ يا شوروى به بهانه حفظ منافع خود حادثه‏اى را به وجود مى‏آورند. راستى اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدى با جهان‌خواران حل نكنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود؟
صحیفه امام؛ ج21؛ ص83 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367