مرگ سارق حین سرقت از دکل برق فشار قویبه گزارش پلیس پایتخت، سرهنگ حیدر مسن‌آبادی گفت: ساعت 21 دوشنبه فردی در محدوده امین‌آباد حین سرقت از یک دکل برق فشار قوی دچار برگرفتگی و به روی زمین پرتاب شد که بعد از حضور عوامل اورژانس در محل مشخص شد، این سارق در همان لحظات اولیه حادثه فوت شده بود. بر اساس تحقیقات محلی محرز شد این فرد کارتن‌خواب بوده است. وی افزود: تاکنون هویت این فرد کارتن‌خواب مشخص نشده و بر اساس شواهد و قرائن متوفی حدوداً 45 سال سن دارد.