هیکل...!(گفت و شنود)


گفت: روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشته؛ توقیف کشتی انگلیسی تاوان حماقت خودمان است. نخست‌وزیر و وزیر خارجه و نمایندگان انگلیس باید می‌دانستند که انگلیس از نظر ایرانی‌ها یک ببر کاغذی است!
گفتم: گاردین، روزنامه دیگر انگلیس نوشته است؛ این وضعیت شکننده را جان بولتون به دولت ما تحمیل کرده. برای او مهم نیست که نزدیک‌ترین متحد آمریکا با بحران روبرو شود!
گفت: جرمی کوربین دبیر کل حزب کارگر انگلیس گفته است بحرانی که انگلیس با آن روبرو شده است نتیجه دنباله‌روی آمریکاست.
گفتم: آبزرور نوشته است، اعتماد به آمریکا باعث بحران کنونی انگلیس شده است.
گفت: حیوونکی‌ها گول هیکل گُنده آمریکا را خوردند و نمی‌دانستند که آمریکا این روزها از پُفک هم پُفکی‌تر است!
گفتم: روباهی با شتر رفیق شده و برای محکم‌تر شدن رفاقتشان، دُمشان را به هم گره زدند. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که شیری به آنها حمله کرد. شتر از ترس رَم کرده و می‌دوید و روباه که پاهای کوتاهی داشت، پشت شتر آویزان شده و مثل پاندول ساعت به این‌طرف و آن‌طرف می‌خورد! خرگوشی از روباه پرسید؛ این چه وضعی است؟ و روباه گفت؛ این نتیجه اعتماد به حیوانی است که هیکل گُنده دارد اما بخاری ندارد!