تشبیه بلعم باعورا به سگ(حکایت خوبان)


قرآن مجید، نکوهیده‌ترین تعبیر را نسبت به عالمان بی‌عمل به کار برده، در یک جا او را به «سگ» تشبیه کرده در سوره اعراف آیه 176 می‌فرماید: «فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث» مثل او مثل سگ است که اگر به او حمله کنی، زبان از دهان درآورد (و پارس کند) و اگر رهایش کنی باز، چنین کند.
در تفسیر این آیه آورده‌اند: «از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده می‌شود که منظور از این شخص، مردی به نام «بلعم باعورا» بوده است که در عصر موسی علیه‌السلام زندگی می‌کرد و از دانشمندان و علمای مشهور بنی‌اسرائیل محسوب می‌شود و حتی موسی علیه‌السلام از وجود او به عنوان یک مبلغ نیرومند استفاده می‌کرد و کارش در این راه آن قدر بالا گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت می‌رسید. ولی بر اثر تمایل به فرعون و وعده و وعیدهای او، از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد تا آنجا که در صف مخالفان موسی علیه‌السلام قرار گرفت.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تفسیر نمونه، ج 7، ص 14