برنامه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا - 2019


گروه اول
ﺳﻪشنبه 3 ارديبهشت 1398
* الزورا عراق.......................................................... النصرعربستان (ساعت 19:30)
*ذوب آهن ایران............................................................ الوصل امارات (ساعت 20)

گروه سوم
ﺳﻪشنبه 3 ارديبهشت 1398
* الهلال عربستان.................................................. استقلال ایران (ساعت 19:30)
* العین امارات .......................................................... الدحیل قطر (ساعت 20:30)

گروه چهارم
دوشنبه 2 ارديبهشت 1398
* الاهلی عربستان.................................................... پرسپولیس ایران (ساعت 20)
* السد قطر.................................................... پاختاکور ازبکستان (ساعت 20:30)